วันพุธ, 30 เมษายน 2557 20:33

Plastic engineering

Plastic engineering คือ พลาสติกชนิดหนึ่งใน 3 ชนิดเมื่อเราแบ่งตามการใช้งาน อีกสองชนิดคือพลาสติกใช้งานทั่วไป และสเปเซียลตี้พลาสติก พลาสติกวิศวกรรมมีคุณสมบัติน้ำหนักเบา สามารถปรับแต่งรูปทรงได้เหมือนโลหะ เช่น พลาสติกในการส่วนประกอบของรถยนต์ หมวกนิรภัย ตัวต่อเลโก้ เป็นต้น

ข้อมูลจาก : Cheerawan Sumritdee