รายละเอียดกิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนตุลาคม 2560

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านมด

33 All About Ant Nat.Wee Oct.17 424 600


วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
ในตอน All About Ant : เรียนรู้สู้อย่างมด
โดย Nat.วี (ดร.วียะวัฒนะ ใจตรง)


พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านสัตว์ป่า

34 Track and Trace Nat.Dome Oct.17 424 600


วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
ในตอน Track and Trace : ร่องรอยในรอยทาง
โดย Nat.โดม (โดม ประทุมทอง)


จัดกิจกรรมในเวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับจำนวน 60 คน

สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา


***หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเท่านั้น***

 

รายละเอียดกิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนกันยายน 2560

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

30 The Conqueror of Venom Nat.Chai Sep17 424 600

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
ในตอน The Conqueror of Venom : ผู้พิชิตพิษร้าย
โดย Nat.ชัย(สัญชัย เมฆฉาย)

 

พบกับนักธรรมชาติวิทยาทางทะเล

31 The Star Signature Nat.Meaw Sep17 424 600

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
ในตอน The Star Signature : เสน่หาห้าแฉก
โดย Nat.เหมียว(ดร.อารมณ์ มุจรินทร์)

 

พบกับนักภัณฑารักษ์แมลง

32 Bugs in the Box Nat.Puk Sep17 424 600

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
ในตอน Bug in the Box : พิทักษ์รักษ์แมลง
โดย Nat.ปุ๊ก(ปัณฑารีย์ สุวรรณลาภเจริญ)

 

 

จัดกิจกรรมในเวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา/จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน 

สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

 

รายละเอียดกิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านผีเสื้อ

16 Colourful Wings Nat.Noi May.17 424 600

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560
ในตอน Colourful Wings : สีสันของปีกสวย
โดย Nat.หน่อย (ทัศนัย จีนทอง)

 

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านพืช

17 Pollen Detective Nat.Nui May.17 424 600

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
ในตอน Pollen Detective : นักสืบละอองเรณู
โดย Nat.นุ้ย (สุภาวดี เที่ยงบางหลวง)

 

 

พบกับภัณฑารักษ์นก

18 A Birds Eye View Nat.Boy 424 600

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
ในตอน A Bird's Eye View : ผู้พิทักษ์ปักษี
โดย Nat.บอย (ยุทธพงษ์ รัศมี)

 


จัดกิจกรรมในเวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับจำนวน 60 คน

สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา


***หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเท่านั้น***

 

รายละเอียดกิจกรรมThe Research Show by Naturalist" ประจำเดือนธันวาคม 2559

Mammal Care Taker Nat.Boy 800 566

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559
ในตอน Mammal Care-Taker : ผู้พิทักษ์ (ตัวอย่าง) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
โดย Nat.บอย (ยุทธพงษ์ รัศมี)

 

Hiss Hiss Sssnaker Nat.Chai 800 567

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559
ในตอน Hiss Hiss Sssnakes! : งูหน้าร้าย - งูน่ารัก
โดย Nat.ชัย (สัญชัย เมฆฉาย)


จัดกิจกรรมในเวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับจำนวน 60 คน สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา


***หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเท่านั้น***

รายละเอียดกิจกรรมThe Research Show by Naturalist" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

 

 

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านไม่มีกระดูกสันหลัง

 Deadly Jellies Nat.Neng PR 800 566

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
พบกับ Nat. เหน่ง (บังอร ช่างหลอม)
ในตอน Deadly Jellies: พิษหมวกอุศเรน

 

 

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านปลา

 Fish and Friends Nat.Jum PR 800 566

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
พบกับ Nat. จุ๋ม (จันทรัสม์ โพธิ์สมบัติ)
ในตอน Fish and Friends: มัศยาหาเพื่อน

 

จัดกิจกรรมในเวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับจำนวน 60 คน สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา


***หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเท่านั้น***

รายละเอียดกิจกรรมThe Research Show by Naturalist" ประจำเดือนตุลาคม 2559

 

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านการสตั๊ฟฟ์สัตว์

23 Oct16 Walking Helmet Nat.Bow 800 566
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
พบกับ Nat. โบว์ (ภัทรียา สร้อยอินทร์)
ตอน Walking Helmet ต. เต่าต้วมเตี้ยม

 

 

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านพืช

24 Oct16 Lively Leave Nat.Lex 800 566

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
พบกับ Nat.เล็ก (ดร.อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์)
ตอน Lively Leaves ใบไม้ร่าเริง

 

จัดกิจกรรมในเวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับจำนวน 60 คน สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา


***หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเท่านั้น***

รายละเอียดกิจกรรม

 21 Sep16 Slow Life Giant Fish Nat.Noi PR 800 566

วันเสาร์ที่ 3 กันยนยน 2559
พบกับ Nat. หน่อย (วันชัย สุขเกษม)
ในตอน Slow Life, Giant Fish : ชีวิตลั้นลาของโมลาโมล่า

 

 22 Sep16 Gyotaku The Art of the Fish Printing Nat.Nai PR 800 566

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559
พบกับ Nat. นาย (ดร.วีระ วิลาศรี)
ในตอน Gyotaku :The Art of the Fish Printing : ลายศิลป์จากผิวปลา


จัดกิจกรรมในเวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับจำนวน 60 คน สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา


***หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเท่านั้น***

 

 

     กิจกรรม The Research Show by Naturalist และ Friend of Naturalist Show รอบพิเศษสุด!!! ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2559 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

     พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ได้พัฒนานิทรรศการ "Eggibition: มหัศจรรย์แห่งไข่" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 28 สิงหาคม นี้ และงานนี้ พีๆ นักธรรมชาติวิทยาและเพื่อนๆ ของเราได้จัดกิจกรรม The Research Show by Naturalist และ Friend of Naturalist Show รอบพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับนิทรรศการ Eggibition: มหัศจรรย์แห่งไข่ ขึ้น 3 เรื่อง ดังนี้

 

 

1.Hatching-out from the Rock: ไข่ในหิน โดย ดร.วราวุธ สุธีธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันอาทิตย์ที่ 21 สค. เวลา 12.00 – 13.00 น.

 

Hatching out from the Rock Warawut 800 558

 2.The Fittest Surviving Egg: ไข่ลับ ลวง พราง โดย วัชระ สงวนสมบัติ หัวหน้ากองพิพิธภัณฑ์อ้างอิง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ในวันเสาร์ที่ 25 สค. เวลา 11.00 – 12.00 น.

The Fittest Surviving Egg Watch 800 566
3.Eggitect: ไขโครงสร้างรูปไข่ โดย ปาริญา เผือกสุข วิศวกรระดับ 8 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 27 สค. เวลา 11.00 – 12.00 น.

Eggitect Noon 800 576

แล้วมาเจอกับพวกเรา "นักธรรมชาติวิทยา" บริเวณเวทีกลางงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2559 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี  

 

รายละเอียดกิจกรรม

Blooming Blossom Nat.Shay PR 800 566

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
พบกับ Nat. ชาย (ดร.ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ)
ในตอน Blooming Blossom: บุษบาเริงร่า

 

Biting Bug Nat.Noi PR 800 566

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559
พบกับ Nat. หน่อย (ทัศนัย จีนทอง)
ในตอน Biting Bug: เรื่องลับๆ ของแมลงร้ายๆ


จัดกิจกรรมในเวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับจำนวน 60 คน สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา


***หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเท่านั้น***

 

พบกับ The Research Show by Naturalist ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

 

รายละเอียดกิจกรรม

14732
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559
พบกับ Nat. เหมียว (ดร.อารมณ์ มุจรินทร์)
ในตอน Living Filter: บ้านกรองน้ำ

 

14785
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559
พบกับ Nat. ปู (ชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ)
ในตอน Whale Bone Conservation: คนรักษ์วาฬ

จัดกิจกรรมในเวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  รับจำนวน 60 คน สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 


***หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเท่านั้น***