ประกาศรายชื่อเยาวชน 11 ทีมผ่านการคัดเลือกนําเสนอผลงาน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายชื่อเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย Young Thai Ambassadors 2017<<click
การเตรียมตัวเข้าค่าย <<click
แบบตอบรับเข้าค่าย<<click กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 31 มี.ค.60 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย
ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2560 (Young Thai Science Ambassador 2017) ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วม
ฝึกทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากวิทยากรชื่อดัง ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้  ภายในค่ายใันวันที่ 6-9 เมษายน 2560 ณ อพวช.
โดยผู้ที่ได้รับรางวัล "นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม" จำนวน 2 ทีม จะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เยอรมนี 
และผู้ที่ได้รับรางวัล "นักสื่อสารวิทยาศาตร์ดีเด่น" จำนวน 3 ทีม จะได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 5,000 บาท

เยาวชนที่สนใจสามารถส่งงานเขียนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือคลิปวิดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที เข้ามาร่วมรับการคัดเลือกในหัวข้อ
"Mega Crisis" มหาวิกฤตภัยดาวโลก มายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง
และสอบถามเพื่มเติมได้ที่ 02 5779999 ต่อ 1478 

รายละเอียดเพิ่มเติม

mega1

Mega Crisis Ver_1 >> https://youtu.be/a3uy-9rziIw 

 

 

 

mega2

 Mega Crisis Ver_2>>https://youtu.be/d_NC1GYwJ_k

 

 

 

 

mega3

Mega Crisis Ver_3>>  https://youtu.be/niUF6FlMqa0

 

 

 

 

mega4

Mega Crisis Ver_4>>https://youtu.be/BCAbso3VUxg

 

mega5

Mega Crisis Ver_5>>https://youtu.be/c-Gm7dRh5GY

 

 

 

 mega6

 

Mega Crisis Ver_6>>https://youtu.be/AZP_gJREXHs

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมในค่าย

1Z0A48421Z0A5932

1Z0A52401Z0A5488

mg1437 

 mg1378mg1422

mg0368

 

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน 

img3911

ytsa2017editIMG 6383