ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ วันที่ 10 – 11 มี.ค. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม สำรอง (กรณีมีผู้สละสิทธิ์)

-- กำหนดการ อบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ >>Click

-- แผนที่และการเดินทาง ไป จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 เปิดโอกาศให้ผู้ที่สนใจและมีความต้องการ
พัฒนาทักษะการเขียนของตนด้วย การอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
กำหนดจัดอบรม วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 17.30  ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.  
ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

หมดเขตสมัครเข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

 

รายละเอียดการอบรม<<Click
ใบสมัคร <<Click