รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี ค.ศ. 2013

           นักวิทยาศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาคว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจำปี ค.ศ. 2013 เวปไซต์รางวัลโนเบล (http://www.nobelprize.org/) ประกาศผลรางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี ค.ศ. 2013 ได้แก่นักวิทยาศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Martin Karplus Michael Levitt และ Arieh Warshel ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่ออธิบายปฏิกิริยาเคมีอันซับซ้อน รวมทั้งเพื่อทำนายแนวโน้มการเกิดปฏิกิริยาเคมึอีกด้วย เช่น อธิบายปรากฏการณ์ฟ้าผ่า ปฏิกิริยาในเซลล์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell) ปฏิกิริยาการออกฤทธิ์ของยา เป็นต้น

ภาพจาก http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2013/

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2013/
http://www.mcot.net/site/content?id=52554568150ba0f564000085#.UlZ-hewuOuI
http://www.thairath.co.th/content/oversea/375133