วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561 10:03

Secrets of solar flares are unlocked

Published in science news round-up
วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2558 00:00

ดวงอาทิตย์

 

ภาพจาก: http://i.space.com/images/i/000/019/430/i02/sdo-x14-solar-flare.jpg?1400543240

ดวงอาทิตย์ (Sun) เป็นดาวกฤกษ์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะ มีมวลคิดเป็น 99.86 % ของมวลรวมทั้งระบบสุริยะ
เป็นแหล่งพลังงานจากนอกโลกเพียงแหล่งเดียวของเรา พลังงานความร้อนและแสงจากดวงอาทิตย์เกิดจากปฏิกิริยา
ฟิวชั่นของก๊าซไฮโดรเจน จึงทำให้ดวงอาทิตย์มีมวลลดลงประมาณ 4 ล้านตันต่อวินาที

 

วันจันทร์, 18 พฤษภาคม 2558 00:00

A glimpse at our Sun's future

Published in science news round-up
วันอังคาร, 27 พฤษภาคม 2557 00:00

Spotlight shines on Earth-like planets

Published in science news round-up