วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2558 00:00

Bearded dragons switch sex in the heat

Published in science news round-up
วันพฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2558 00:00

Secrets of popcorn cracked

2 วิศวกร ได้ทำการทดลองเพื่อหาคำตอบว่า

- อุณหภูมิไหนที่ทำให้ข้าวโพดคั่วเกิดการพองตัว

- เกิดอะไรขึ้นบ้างในเวลาที่ข้าวโพดคั่วกำลังพองตัว และ

-เสียง "pop" นัันเกิดจากอะไร

อ่านข่าวเต็ม

Published in science news round-up