th th
en

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ (รถบรรทุกนิทรรศการ) กองคาราวานวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

 

1380348 989059944443579 5817239010247413861 n

 

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานขับรถ (รถบรรทุกนิทรรศการ)

กองคาราวานวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อม หลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  
เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่ 
กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th
หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข  02 577 9999 ต่อ 1887 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2562

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน