การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้จากการรื้อถอนอาคารโรงอาหารและห้องสุขา

20 กุมภาพันธ์ 2558

ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้จากการรื้อถอนอาคารโรงอาหารและห้องสุขา จำนวน 27 รายการ