th th
en

299A9773 800x533

6 มีนาคม 2563 – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย (เขตร็อกกี้) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (ลำดับที่ 8 จากขวา) และคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับและนำชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนด้านการอุดมศึกษาให้เหมาะสมกับภารกิจในต่างประเทศ รวมทั้งบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม และสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล นำโดยนายเศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (ลำดับที่ 5 จากขวา) และ นางสาวบุณยเกียรติ รักษาแพ่ง (ลำดับที่ 4 จากขวา) ที่ปรึกษาโครงการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน Dr. Louis Barrows ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย University of Utah (ลำดับที่ 7 จากขวา) Dr. Anthony C. Ogden ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย University of Wyoming (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) Dr. Uttiyo Raychaudhuri ผู้บริหารจาก University of Denver (ลำดับที่ 7 จากซ้าย) และ Dr. James Laskin ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย University of Montana (ลำดับที่ 8 จากซ้าย) ณ อพวช. เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

299A9773800x533
299A9768800x533
299A9786800x533
299A9831800x533
299A9837800x533
299A9843800x533
299A9875800x533
299A9848800x533
299A9823800x533
299A9811800x533

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร