นกกะเต็นเฮอร์คิวลิส

นกกะเต็นเฮอร์คิวลิส

14-12-2021

Catalog Number : THNHM-B-04670

ชื่อไทย (Thai name) : นกกะเต็นเฮอร์คิวลิส

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Alcedo hercules Laubmann, 1917

วงศ์ (Family) : Alcedinidae

อันดับ (Order) : Coraciiformes

Related