"ชูวิทย์"ชำแหละรัฐบาลเปิดประเทศ "ให้เคี้ยว แต่ไม่ให้กลืน"

Related