ประธานวุฒิสภาสวิส พบ "จุรินทร์" หนุนการค้า-ลงทุน 2 ประเทศ

Related