Search Site

Search Site

DESIGN & MAKE SCIENCE TOY | Professional Workshop

01-07-2022
พิธีเปิด นิทรรศการ Digital Pops : ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

01-07-2022
ด้วยรักและห่วงใย

01-07-2022
อพวช. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ “TRANCE/FIGURATION, Tattoos from Birth to Death”

30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการ “TRANCE/FIGURATION, Tattoos from birth to death” ซึ่งเป็นการจัดแสดงศิลปะร่วมสมัยที่หลากหลาย โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นายอีฟ กูดิโน ผู้อำนวยการสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ ศูนย์เชียงใหม่ และนายเซดริก อาร์โนลด์ ศิลปินชาวฝรั่งเศส ร่วมพิธีเปิดฯ ดังกล่าว ณ อาคารนิทรรศการ 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

01-07-2022
อพวช. จัดอบรม “เรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management)”

29 มิถุนายน 2565 -- นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นประธานเปิดงานอบรมการจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management) เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์ด้วย Learning from

01-07-2022
อพวช. “จัดงาน คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” จ.ปราจีนบุรี

อพวช. “จัดงาน คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” จ.ปราจีนบุรี

29-06-2022
รับสมัครงานลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานบริหาร กองออกแบบและผลิต สำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ

 

28-06-2022
โครงการ "รู้...รักษ์ความสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา" 2565

โครงการ "รู้...รักษ์ความสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา" 2565

28-06-2022
คณะผู้บริหาร Digital CEO รุ่นที่ 5 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งขาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายแนะนำหน่วยงานแก่คณะผู้อบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)” รุ่นที่ 5 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) เพื่อพัฒนาทักษ25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งขาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายแนะนำหน่วยงานแก่คณะผู้อบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)” รุ่นที่ 5 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมบรรยายในหัวข้อ "กรณีศึกษาการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการศึกษาในยุควิถีใหม่" ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมบรรยายในหัวข้อ "กรณีศึกษาการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการศึกษาในยุควิถีใหม่" ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

27-06-2022
ประกาศผลคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับ 4 กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ

                                                                                    

27-06-2022