รู้จักกับปลาไหลไฟฟ้าสองสายพันธุ์ใหม่ที่พบในพื้นที่ป่าอเมซอน

รู้จักกับปลาไหลไฟฟ้าสองสายพันธุ์ใหม่ที่พบในพื้นที่ป่าอเมซอน

03-12-2021
รู้จักกับปลาไหลไฟฟ้าสองสายพันธุ์ใหม่ที่พบในพื้นที่ป่าอเมซอน

รู้หรือไม่ว่า ปลาไหลไฟฟ้าสายพันธุ์ใหม่ที่พบในพื้นที่ป่าอเมซอน หนึ่งในสายพันธุ์ที่ค้นพบนั้นสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแรงดันสูงถึง 860 โวลต์
นับว่าเป็นปลาไหลไฟฟ้าที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แรงที่สุดในโลก
จากการตรวจสอบของนักวิจัยที่ได้ทำการพิสูจน์ทดลองดีเอ็นเอกว่า 107 ตัวอย่าง ได้ค้นพบปลาไหลไฟฟ้าสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยค้นพบมา
ก่อนถึง 2 สายพันธุ์ด้วยกัน คือ สายพันธุ์ Electrophorus voltai และ สายพันธุ์ Electrophorus varii โดยปลาไหลสายพันธุ์ Electrophorus voltai
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 860 โวลต์ (ประมาณสามเท่าของแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน) ซึ่งได้ทำลายสถิติเดิมของสายพันธุ์
Electrophorus electricus ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 650 โวลต์

ปกติปลาไหลไฟฟ้าจะปล่อยไฟฟ้าออกมาก็ต่อเมื่อต้องการป้องกันตัวมันเองจากอันตรายจากศัตรูที่เข้ามาคุกคาม และใช้ล่าเหยื่อ หรือไม่ก็ใช้ในการนำ
ทางเท่านั้น ทีมนักวิจัยซึ่งนำโดย ดาวิด เดอ ซานตานา (David de Santana) ได้ทำงานร่วมกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของสถาบันสมิธโซเนียน
ได้ทำการวิจัยและวิเคราะห์ถึงความสามารถในการปล่อยกระแสไฟฟ้าของมันอาจพัฒนามาจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่นั้น ๆ
การค้นพบครั้งนี้ถูกตีพิมพ์ผ่านวารสาร Nature Communications อีกด้วย

ป่าอเมซอน นับเป็นพื้นที่ป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก เราเชื่อว่า ยังสิ่งมีชีวิตอีกมากมายที่รอการสำรวจและศึกษาจากพวกเรา
ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ หัวใจหลักของความอุดมสมบูรณ์เพื่อการดำรงชีวิตของเหล่าสิ่งมีชีวิต เราควรช่วยกันรักษาปกป้องธรรมชาติของผืน
ป่าแห่งนี้เอาไว้ เพื่อไม่ให้ถูกทำลายไปมากกว่านี้ เพราะป่าอเมซอนเปรียบเสมือนแหล่งอุ้มชูสรรพสิ่งมีชีวิตและยังเปรียบเสมือนเป็นปอดของโลกที่ผลิต
ก๊าซออกซิเจนและช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกไม่ให้ปล่อยไปสู่ชั้นบรรยากาศได้
 

 

ผู้เขียน : นายมารวณ เตะ
ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง :
https://thematter.co/brief/brief-1568268000/84936
https://www.nature.com/articles/s41467-019-11690-z (งานวิจัยฉบับเต็ม)
https://adaybulletin.com/know-hot-issue-electric-eel-new-species/40862

ข่าวสารที่่คล้ายกัน