สมัน

สมัน

14-12-2021

Catalog Number : THNHM-M-00065

ชื่อไทย (Thai name) : สมัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Rucervus schomburgki (Blyth, 1863)

วงศ์ (Family) : Cervidae

อันดับ (Order) : Artiodactyla

ข่าวสารที่่คล้ายกัน