เหลือบ

เหลือบ

14-12-2021

Catalog Number : THNHM-I-00304

ชื่อไทย (Thai name) : เหลือบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Tabanus firmus Burton, 1978

วงศ์ (Family) : Tabanidae

อันดับ (Order) : Diptera

NHM8537

NHM8535

NHM8532

NHM8523

NHM8530

ข่าวสารที่่คล้ายกัน