อุปทูตอเมริกาพบ"หญิงหน่อย"ถกปมไทยส่งถุงมือยางใช้แล้วไปขายสหรัฐ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน