ไผ่ไร่

ไผ่ไร่

28-01-2022

ชื่อวิทยาศาสตร์ Gigantochloa albociliata (Munro) Munro
Catalog Number: THNHM-P-2002-0002

ข่าวสารที่่คล้ายกัน