'จุรินทร์'เผยราคาข้าวตกเหตุค่าเงินบาทแข็งส่งออกได้น้อยยันมีมาตรการชดเชย

ข่าวสารที่่คล้ายกัน