โฆษกฯ แจง ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass

ข่าวสารที่่คล้ายกัน