รางวัลแห่งความสำเร็จ

สรุปรวบรวมรางวัลที่ อพวช. ได้รับในปีพ.ศ. 2563

 

1. อพวช. นำผลงาน “โครงการ Science Delivery By NSM “ รับรางวัล “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19 โดยกระทรวง อว.

     ธันวาคม 2563 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 11 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัว อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19 ประจำปี 2563 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับ “โครงการ Science Delivery By NSM” ที่เน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook : NSM Thailand มีผู้เข้าชมมากกว่า 6 ล้านคน และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ในยุคโควิด-19

2. พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ได้รับรางวัล “Amarin Baby & Kids Awards 2020”

     ตุลาคม 2563 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้รับรางวัล “Amarin Baby & Kids Awards 2020” จาก www.Amarin BabyAndKids.com ของบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งค์ แอนด์ พับลิชชิ่ง ที่มอบให้กับ “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” ในรางวัล Editor's Choice สาขา BEST OUTDOOR – LEARNING FOR KIDS ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกวัยเข้าไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกและของประเทศไทย

3. อพวช. เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ SHA จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

     ตุลาคม 2563 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration ) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเมื่อมาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

4. อพวช. รับรางวัล “Mahidol Science Communicator Award 2020” ประเภท องค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น

     ตุลาคม 2563 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้ารับรางวัล “Mahidol Science Communicator Award 2020” ในประเภทองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ Science Communicator Award for Organization ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าแก่ อพวช. ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นหน่วยงานระดับประเทศที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน

5. อพวช. รับมอบประกาศนียบัตร “การรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนขององค์กร” ในงาน“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

      กันยายน 2563 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับมอบประกาศนียบัตร “การรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนขององค์กร” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 

6. อพวช. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจด้านพัฒนาองค์กรดีเด่นปี 62

      ธันวาคม 2562 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น” ประเภท “รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม” ประจำปี 2562 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใน "งานประกาศรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น" หรือ SOE Award ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้แนวคิด “พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล HONOR THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION" 

 

7. อพวช. รับโล่รางวัล "ส่งเสริมการออม กับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562" ใน “วันออมแห่งชาติ”

      ตุลาคม 2562 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับมอบโล่รางวัลจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่มอบให้กับ อพวช. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการออม กับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 

8. อพวช. รับมอบเครื่องหมายรับรอง “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ” จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ


      กันยายน 2562  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้รับการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction Standard Excellent Level) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Science & Industry & Technology) จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน