ที่ตั้งสำนักงาน

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

ที่ตั้ง : 39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 02577-9999, แฟกซ์ 02577-9900
อีเมล : (ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป) info@nsm.or.th
อีเมล : (รับ-ส่งหนังสือสารบรรณกลาง) saraban@nsm.or.th

ข่าวสารที่่คล้ายกัน