การแถลงทิศทางและนโยบายการดำเนินงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

การแถลงทิศทางและนโยบายการดำเนินงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยผู้บริหาร

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน