ลิงไข่สีฟ้า

ลิงไข่สีฟ้า

29-04-2022
ลิงไข่สีฟ้า

ลักษณะ ลิงไข่สีฟ้า

          ไม่นานมานี้ได้มีข่าวบนโซเชียลวาส มีลิงที่มีลักษณะของอัณฑะที่เป็นสีฟ้า อยู่บนดลก ซึ่งลิงชนิดนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chlorocebus pygerythrus มีลักษณะ มีอวัยวะเพศเป็นสีฟ้า ลิงชนิดนี้ไม่ได้มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย แต่ถิ่นกำเนิดอยู่ทวีปแอฟริกา บริเวณหุบเขาระแหงของเอธิโอเปียที่ราบสูงทางตะวันออกของรอยแยกและทางตอนใต้ของโซมาเลียทางตอนเหนือผ่านที่รบลุ่มตะวันออกของเอธิโอเปีย เคนยา แทนซาเนีย ยูกันดา แซมเบีย ถิ่นอาศัยของพวกมันเป็นป่าเปิดโล่ง และป่าโมเสคทุ่งหญ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้แม่น้ำ ลิงชนิดนี้เป็นสายพันธุ์มีความสามารถปรับตัว และในการดำรงอยู่ได้เป็นอย่างดี

Velvet Monkey2

            สำหรับประเทศไทย แม้จะไม่มีลิงไข่สีฟ้า แต่ก็มีลิงลักษณะนี้เช่นกัน นั่นคือ ลิงเสน มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Macaca arctoides แต่อวัยวะเพศของลิงเสน จะมีลักษณะสีแดง การกระจายพันธุ์แถบบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ในบางประเทศอย่างกัมพูชา ลาว เวียดนาม แม้แต่ประเทศไทย สถานะของลิงชนิดนี้ ได้ถือว่าใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากการล่า

 

ภาพจาก : shutterstock_93457147, shutterstock_767504473

ที่มาข้อมูล : https://news.mthai.com/pic-news/489599.html

ผู้เรียบเรียง : นางสาวปัณฑารีย์ สุวรรณลาภเจริญ

บรรณาธิการ(วิชาการ) : นายโดม ประทุมทอง

บรรณาธิการ(ภาษา) : นายโดม ประทุมทอง

ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอารมณ์ มุจรินทร์