Prime Minister's Science Award 2023

Prime Minister's Science Award 2023

15-03-2023
Announcement PM Science Award

ประกาศผลรางวัล Prime Minister’s Science Award 2023

โครงการ Prime Minister’s Science Award 2023 เป็นโครงการที่คัดเลือกต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป รวมทั้งเป็นการกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์อีช่องทางหนึ่งด้วย ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก

บัดนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Science Award  เรียบร้อยแล้ว และกำหนดมอบรางวัล ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ เวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

1.  รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2023

2. รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2023

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

หมายเลขโทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1791 (วรภร)

Email: pmscienceaward@gmail.com

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน