ชื่อทวีปต่างๆมีที่มาอย่างไร?

ชื่อทวีปต่างๆมีที่มาอย่างไร?

14-12-2021
ชื่อทวีปต่างๆมีที่มาอย่างไร?

ภาพจาก: http://continents01.blogspot.com/2011_09_01_archive.html

ยุโรป : สันนิษฐานว่าชื่อนี้มาจากคำว่า “เอเรบ” (erab) ในภาษาเซมิติกแปลว่า “พระอาทิตย์ตก”
เอเชีย : สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “อาซู” (asu) ในภาษาเซมิติก แปลว่า “พระอาทิตย์ขึ้น”
ออสเตรเลีย : ชื่อนี้มาจากคำว่า “ออสตราลิส” (australis) ในภาษาละติน ซึ่งแปลว่า “ทิศใต้”
อเมริกา : ได้ชื่อตามนักสำรวจชาวอิตาเลียน นายอเมริโก เวสปุชชี ผู้คนพบทวีปอเมริกา
แอฟริกา : สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “อัฟริเก” (aphrike) ในภาษากรีกซึ่งแปลว่า “ไม่หนาว”

อ้างอิง : วารสาร Science Illustrated

ข่าวสารที่่คล้ายกัน