"การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 21"

"การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 21"

19-01-2022
TWRC21

 

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับกลุ่มบริษัททรู และมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8 มหาวิทยาลัย สร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้เกิดการบูรณาการทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมจรวดขวดน้ำ พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้ครูและโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างครบวงจร ด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ด้วยหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาและต่อยอดกระบวนการคิดและเรียนรู้ของเยาวชนให้ต่อเนื่องสู่การเป็นนักคิดแบบวิทยาศาสตร์ 


"การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565"

Thailand Water Rocket Championship #21

         กลับมาอีกครั้ง กับการชิงชัยสู่การเป็นเจ้าแห่งจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ไปกับการประลองความสามารถทักษะและกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ สนุกสนาน ตื่นเต้น และเร้าใจ ไปกับการแข่งขันที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้ก้าวไกลไปกับ "การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 21" 

ขยายเวลารับสมัคร

โดยการแข่งขันในปีนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1) การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภท “Water Rocket Design Challenge”

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 65 (เวลา 16.00 น.)

แบบฟอร์มรับสมัคร <<<---คลิก--->>> กฎ กติกา ระเบียบการแข่งขัน

2) การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภท “Fantasy Water Rocket” 

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 12 สิงหาคม  65 (เวลา 16.00 น.)

แบบฟอร์มรับสมัคร <<<---คลิก--->>> กฎ กติกา ระเบียบการแข่งขัน

หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันฯ

 


“Workshop ชวนครูติดปีก”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ

ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

Workshop

Workshop ที่ชวนครูมาพัฒนา ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ ติดเครื่องมือออกแบบการเรียนรู้แบบ Facilitator พร้อมทั้งลองออกแบบแผนการสอนหน้าเดียวที่สามารถนำไปได้จริงและประกอบการยื่นวิทยฐานะ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมเครื่องบินกระดาษพับ

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

หมายเหตุ :      

เหมาะสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้สมัครแต่ละสังกัดสถาบันสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ 2 ท่านเท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

Tel. 02-577-9999 ต่อ 1793-4

Facebook : Thailand Water Rocket Championship

ข่าวสารที่่คล้ายกัน