การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย

19-01-2022
TPAC

  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สร้างสรรค์กิจกรรมที่ผสานกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการไว้ร่วมกัน ด้วยกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ โดยหวังว่ากิจกรรมนี้จะสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงศักยภาพของกระบวนการคิดที่ทำให้กระดาษแผ่นเดียวลอยอยู่ในอากาศได้นานที่สุด

การแข่งขัน

การแข่งขัน

การแข่งขัน

การแข่งขัน

การแข่งขัน

การแข่งขัน

การแข่งขัน

การแข่งขัน

ข่าวสารที่่คล้ายกัน