การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17

การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17

19-01-2022
Logo การแข่งขัน

 

    ”การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17”

     

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สร้างสรรค์กิจกรรมที่ผสานกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการไว้ร่วมกันด้วยกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับโดยหวังว่ากิจกรรมนี้จะสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงศักยภาพของกระบวนการคิดที่ทำให้กระดาษแผ่นเดียวลอยอยู่ในอากาศได้นานที่สุด

โดยในปีนี้การแข่งขันจะกลับมาจัดในรูปแบบ onsite ตั้งแต่รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาค ถึงรอบชิงชนะเลิศ เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ

 

(อัพเดท) วันแข่งขัน สนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 18 – 19 ส.ค. 66

Poster การแข่งขัน ฯ

*สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ ณ สนามแข่งขันในวันเวลาที่ทำการจัดแข่งขัน*

กฎ กติกา ระเบียบการแข่งขัน ฯ (คลิก)

 

                                      บรรยากาศการแข่งขัน ฯ ในปีที่ผ่านมา

การแข่งขัน

การแข่งขัน

การแข่งขัน

การแข่งขัน

การแข่งขัน

การแข่งขัน

การแข่งขัน

การแข่งขัน

 

ติดต่อสอบถาม:

โทร: 0 2577 9999 ต่อ 1792 (สรรภัค)

Facebook: Paper Folding Airplane Association

ข่าวสารที่่คล้ายกัน