โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

19-01-2022
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วิทย์ติดเลนส์ 2565

 

รอบที่ 2: Science is out there "วิทย์ติดเลนส์"

ศึกษารายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ลิงก์ http://contest.nsm.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=750

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “วิทยาศาสตร์” หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องวิชาการที่ยากต่อการทำความเข้าใจ และไม่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ทั้งที่จริงแล้ววิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น เรื่องสุขภาพร่างกาย อาหารการกิน การใช้ชีวิต การเดินทาง ติดต่อสื่อสาร สภาพอากาศ ภูมิประเทศ และสภาวะแวดล้อม ล้วนแล้วแต่มีวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น โดยภาพถ่ายนั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วย การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านภาพถ่ายนั้น เป็นกิจกรรมที่ต้องผสานทั้งเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ศาสตร์ของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และศิลปะด้านความสวยงามเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผลงานมีความน่าสนใจพร้อมกับถ่ายทอดความหมายเชิงวิทยาศาสตร์

อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมถ่ายทอดมุมมอง เรื่องราว ประสบการณ์หรือความประทับใจ ผ่านภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายถึงความงามและความหมายของภาพ ที่สะท้อนความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์รอบตัวที่ประสบในชีวิตประจำวัน นอกห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ระยะเวลาส่งผลงาน วันนี้ - 31 ก.ค. 2565 (เวลา 23.59 น.)
ระยะเวลาโหวตผลงานประเภทยอดนิยม  1 - 15 ส.ค. 2565 (เวลา 23.59 น.)

ประเภทที่เปิด ผลงานยอดเยี่ยม และผลงานยอดนิยม
รุ่นที่เปิด ประชาชนทั่วไป และเยาวชน (อายุไม่เกิน 18 ปี)

 

รอบที่ 1: Image of Science "วิจิตร วิจัย"

(เสร็จสิ้นแล้ว)

 

ศึกษารายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ลิงก์ การประกวดภาพวิทยาศาสตร์ IMAGE OF SCIENCE "วิจิตร วิจัย"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปีที่ 8 โดยปีนี้มียังคงมีการจัดรอบพิเศษเฉพาะสำหรับนักวิทย์ นักคิด นักวิจัย ส่งภาพจากการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ (Image of Science "วิจิตร วิจัย") และการประกวดภาพถ่ายจากเยาวชนและประชาชนทั่วไป (Science is out there)  หวังสร้างความตระหนักให้กับสังคมในการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาพเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งภาพเข้าประกวดได้แล้ววันนี้ ที่ http://contest.nsm.or.th/

 

การประกวดในปี 2565 แบ่งออกเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1: Image of Science "วิจิตร วิจัย"

รอบที่ 2: Science is out there หัวข้อ (รอประกาศ)

 

รุ่นการแข่งขัน
1. รุ่นประชาชนทั่วไป
2. เยาวชน อายุ 12-18 ปี

(หมายเหตุ: ในการประกวดรอบที่ 1: Image of Science "วิจิตร วิจัย" ไม่มีการแบ่งรุ่น/อายุ)

 

ประเภทการประกวด

1.ประเภทยอดเยี่ยม
พิจารณาจากความสวยงามของภาพ ความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ 
และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.

2.ประเภทยอดนิยม
พิจารณาจากคะแนนโหวตรูปภาพจากฟอร์มโหวต (เมนู โหวตภาพประเภทยอดนิยม) จากเว็บไซต์ Image of Science & Science is Out There Contest 2022
ความสวยงามของภาพความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
คณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.

 

รอบ    

ช่วงเวลารับสมัคร
 

หัวข้อ

หมดเขต
ส่งผลงาน

23:59 น.     

 

ประกาศผล

 

1

ม.ค. - เม.ย. 2565       

Image of Sciece "วิจิตร วิจัย" 

(ภาพจากการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์)       

15 เม.ย. 2565     

 

30 เม.ย. 2565      

2

พ.ค. - ก.ค. 2565

Science is out there หัวข้อ (รอประกาศ)

31 ก.ค. 2565

 

20 ก.ย. 2565

**หัวข้อและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ http://contest.nsm.or.th/**

 

รางวัลสำหรับการประกวด รอบที่ 1: Image of Science "วิจิตร วิจัย" (ไม่มีการแบ่งรุ่น/อายุ)

ประเภทการประกวด

ทุนการศึกษา

จำนวน

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

ชนะเลิศ

10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร                       

 

รองชนะเลิศอันดับ 1                   

8,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

ชมเชย (ถ้ามี)

2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ภาพถ่ายยอดนิยม

ชนะเลิศ

3,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

2,500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

2,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รางวัลพิเศษ (Special Award)              คัดเลือกจากผลงานทั้งประเภทยอดเยี่ยมและยอดนิยม
โดรน (Drone) DJT Tello EDU (89DJI001)  1 ตัว   

 

รางวัลสำหรับการประกวด รอบที่ 2: Science is out there หัวข้อ (รอประกาศ)    (รุ่นประชาชนทั่วไป)

ประเภทการประกวด

ทุนการศึกษา

จำนวน

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม                              

ชนะเลิศ

10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1                    

8,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

ชมเชย (ถ้ามี)

2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ภาพถ่ายยอดนิยม

ชนะเลิศ

3,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

2,500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

2,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รางวัลสำหรับการประกวด รอบที่ 2: Science is out there หัวข้อ (รอประกาศ)  (รุ่นเยาวชน อายุ 12-18 ปี)

ประเภทการประกวด

ทุนการศึกษา

จำนวน

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม                             

ชนะเลิศ

6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1                   

4,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

ชมเชย (ถ้ามี)

1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ภาพถ่ายยอดนิยม

ชนะเลิศ

2,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

1,500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

1,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รางวัลพิเศษ (Special Award)           

คัดเลือกจากผลงานทั้งหมด ทั้งประเภทยอดเยี่ยมและยอดนิยม ทั้งรุ่นประชาชนทั่วไป และเยาวชน

โดรน (Drone) DJT Tello EDU (89DJI001)  1 ตัว   

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 
กองสื่อสารวิทยาศาสตร์
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
โทร 0 2577 9999 ต่อ 1472 
E-mail nsmphotocontest@nsm.or.th
www.nsm.or.th/contest และ www.facebook.com/NSMthailand