th th
en

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัด พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัด พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

ตามที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้มีประกาศรับสมัครงาน ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง นักวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือก ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครในตำแหน่งนักวิชาการ ที่จะได้เข้ารับการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้

interviewrama9170363

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม