th th
en

พบนักธรรมชาติวิทยา ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

พบนักธรรมชาติวิทยา ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

สร้างเสริมแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ปลูกฝังความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการสัมผัสเสน่ห์แห่งผลงานและตัวตนของนักวิจัยอย่างใกล้ชิด ผ่านการเล่าเรื่องที่หลากหลาย
ชุด “แรงบันดาลใจในสายอาชีพนักธรรมชาติวิทยา”
(Inspiring job : being a naturalist)
ทำความรู้จักกับอาชีพนักธรรมชาติวิทยาโดยนักธรรมชาติวิทยา ทั้งชีวิตการทำงาน การผจญภัย และเรื่องเจาะลึกที่อาจนึกไม่ถึง
ชุด “มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ”
(Miracle of nature)
พบกับเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในธรรมชาติที่น่าทึ่ง ทั้งในเรื่องการสำรวจ พฤติกรรมการดำรงชีวิตและถิ่นที่อยู่ อันจะทำให้ผู้เข้าชมเกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ รอบ ๆ ตัวมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดการเข้าชม
ความยาว 1 ชม.
วันให้บริการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา วันเสาร์ สัปดาห์ที่หนึ่งและที่สามของทุกเดือน และวันหยุดพิเศษตามแต่กำหนด
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ วันเสาร์ เดือนที่ 1,3,5,7,9,11 ของปี
เวลา 13.30 น. – 14.30 น.
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122 หรือ 2123
โทรสาร 0 2577 9911 หรือ 0 2577 6588 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
Facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum


ตารางการแสดง
สถานที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง


Date

Topic

Naturalist (Nat.)

7 ม.ค.60

Ocean Odysseys

ผจญภัยใต้โลกสีคราม

(รูป01)

Nat. Meaw

(ดร.อารมณ์ มุจรินทร์)

14 ม.ค.60

Fish Vetrebrae

กระดูก (สันหลัง) ปลาน่ารู้

(รูป02)

Nat. นาย

(วีระ วิลาศรี)

21 ม.ค.60

Deadly Ornate Beauty

(ปลา) สิงโตมหากาฬ

(รูป05)

Nat. Dan

(กชกร มูลสถาน)

4 ก.พ.60

Wildlife, My Life

เผยความลับแห่งพงไพร

(รูป07)

Nat. Dome

(โดม ประทุมทอง)

18 ก.พ.60

Rice Beetles

มอดจิ๋วจอมป่วน

(รูป08)

Nat.Pook

(ปัณฑารีย์  สุวรรณลาภเจริญ)

4 มี.ค.60

Digging Up the Bone

ไขปริศนาชีวิวัฒน์

(รูป09)

Nat. Poo

(ชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ)

18 มี.ค.60

Legendary Deer

โรหิสรัตน์...ตำนานกวางสยาม

(รูป10)

Nat. Noi

(วันชัย สุขเกษม)

1 เม.ย.60

Wide Wild Woods

ใต้ร่มไทรใหญ่

(รูป12)

Nat. Shay

(ดร.ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ)

13 เม.ย.60

Hop Hop the Leaping Frogs

อ๊อบ อ๊อบ จอมกระโดด

(รูป 13)

Nat. ชัย

(สัญชัย เมฆฉาย)

14 เม.ย.60

Dancing in the Air

เมล็ดไม้เริงระบำ

(รูป14)

Nat. Lex

(ดร.อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์)

15 เม.ย.60

Muddy Mollucs

หอยเล่นเลน

(รูป 15)

Nat. Neang

(บังอร ช่างหลอม)

6 พ.ค.60

Colorful Wings

สีสันของปีกสวย

(รูป 16)

Nat. Noi

(ทัศนัย จีนทอง)

20 พ.ค.60

Pollen Detective

นักสืบละอองเรณู

(รูป 17)

Nat. Nui

(สุภาวดี เที่ยงบางหลวง)

3 มิ.ย.60

Free Wings, Fly High

อิสระบนท้องฟ้า

(รูป 19)

Nat. Wach

(วัชระ สงวนสมบัติ)

17 มิ.ย.60

Mighty Algae

สาหร่ายจิ๋วแจ่มแจ๋ว

(รูป 20)

Nat. Jum

(จันทรัสม์ โพธิ์สมบัติ)

1 ก.ค.60

A Journey After the End

ร่างเก่า หัวใจใหม่

(ไม่มีรูป)

Nat. Noi

(วันชัย สุขเกษม)

15 ก.ค.60

Miracle of Nature

Nat. Boy

(ยุทธพงษ์ รัศมี)

5 ส.ค.60

Splashing Fins

สะบัดครีบ ตะลุยคลื่น

(ไม่มีรูป)

Nat. Nai

(ดร.วีระ วิลาศรี)

19 ส.ค.60

Miracle of Nature

Nat. Shay

(ดร.ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ)

2 ก.ย.60

The Conqueror of Venom

ผู้พิชิตพิษร้าย

(ไม่มีรูป)

Nat. Chai

(สัญชัย เมฆฉาย)

16 ก.ย.60

Miracle of Nature

Nat. Meaw

(ดร.อารมณ์ มุจรินทร์)

4 ต.ค.60

All About Ant

เรียนรู้สู้อย่างมด

(ไม่มีรูป)

Nat. Wee

(ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง)

21 ต.ค.60

Miracle of Nature

Nat. Dome

(โดม ประทุมทอง)

4 พ.ย.60

Aquatic Detective

สืบเสาะเลาะวารี

(ไม่มีรูป)

Nat. Dan

(กชกร มูลสถาน)

18 พ.ย.60

Miracle of Nature

Nat. Bow

(ภัทรียา สร้อยอินทร์)

2 ธ.ค.60

Roaming Around the Field

ทุ่งหญ้าไร้ขอบเขต

(ไม่มีรูป)

Nat. Lex

(ดร.อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์)

16 ธ.ค.60

Miracle of Nature

Nat. Wach

(วัชระ สงวนสมบัติ)
researchembed
researchembed
x-mens3
1

กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร