th th
en

พบนักธรรมชาติวิทยา ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

พบนักธรรมชาติวิทยา ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

researchshow2018

Research Show by Naturalist กิจรรมพบนักธรรมชาติวิทยา ที่สร้างเสริมแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ปลูกผังความรัก และหวงแหนธรรมชาติ ด้วยการสัมผัสเสน่ห์แห่งผลงาน และตัวตนของนักธรรมชาติวิทยาอย่างใกล้ชิด ผ่านเรื่องราวที่หลากหลาย โดยปี 2561 แบ่งเป็น


ทุกเสาร์แรกของเดือน ธีม “รู้ลึกร่างกายสิ่งมีชีวิต : Body Insight”
ทำความรู้จักแบบเจาะลึกถึงภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด พร้อมเรียนรู้ระบบกลไกการทำงานของอวัยวะภายใน ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นๆ ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกเสาร์ที่สามของเดือน ธีม “มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ : Miracle of Nature”
พบเรื่องราวอันน่าทึ่งของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ เช่น รูปร่าง หน้าตา พฤติกรรม นิสัยใจคอ รวมทั้งถิ่นอาศัย ผ่านการเล่าขานจากประสบการณ์ของเหล่านักธรรมชาติวิทยา ผู้เชี่ยวชาญและศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตอย่างจริงจังรายละเอียดการเข้าชม
ความยาว 1 ชม.
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา วันเสาร์ สัปดาห์ที่หนึ่งและที่สามของทุกเดือน และวันหยุดพิเศษตามแต่กำหนด
เวลา 13.30 น. – 14.30 น.
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122 หรือ 2123
โทรสาร 0 2577 9911 หรือ 0 2577 6588 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.  หรือ

Facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum


ตารางการแสดง
สถานที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง


Date

Topic

Naturalist (Nat.)

6 ม.ค.61

Frog Insight

ความลับใต้ผิวบางชื้น

Nat. ชัย

(สัญชัย เมฆฉาย)

20 ม.ค.61

Mite Face

ไรไล้ (ค์)หน้า

Nat.Pook

(ปัณฑารีย์  สุวรรณลาภเจริญ)

3 ก.พ.61

ฺBone Insight

ความลับในโครงกระดูก

Nat. Poo

(ชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ

17 ก.พ.61

ฺBehind the Blind

เรื่องลับหลังเลนส์

Nat. Dome

(โดม ประทุมทอง)

3 มี.ค.61

Sea Cucumber Insight

ความลับใต้เกราะหนาม

Nat. Meaw

(ดร.อารมณ์ มุจรินทร์)

17 มี.ค.61

The Fittest Shape of Shell

รูปร่างอย่างฉันซิที่รอด

Nat.เหน่ง
(บังอร ช่างหลอม)

7 เม.ย.61

Leaves Insight

ความลับในแผ่นใบ

Nat. Shay

(ดร.ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ)

21 เม.ย.61

Preying Owl

นักล่าน่ารัก

Nat. Boy

(ยุทธพงษ์ รัศมี)

5 พ.ค.61

ฺButterfly Insight

ความลับใต้ปีกสวย

Nat. Noi

(ทัศนัย จีนทอง)

19 พ.ค.61

ฺBug Life

ชีวิตพิศวงของแมลง

Nat. Wee

(ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง)

2 มิ.ย.61

ฺBird insight

ความลับใต้ขนฟูฟ่อง

Nat. Wach

(วัชระ สงวนสมบัติ)

16 มิ.ย.61

Fisho Balloon

ปักเป้าพองลม

Nat. Bow

(ภัทรียา สร้อยอินทร์)

7 ก.ค.61

Fruit Insight

ความลับใต้ความหวาน

Nat. Lex

(ดร.อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์)

21 ก.ค.61

Freestyle Flying Fish
อิสระบนผืนมหาสมุทร

Nat. Jum

(จันทรัสม์ โพธิ์สมบัติ)

4 ส.ค.61

Fish Insight

ความลับใต้แผ่นเกล็ด

Nat. Nai

(ดร.วีระ วิลาศรี)

18 ส.ค.61

Fig and Friend
ไทรและคู่หู

Nat. Shay
(ดร.ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ)

1 ก.ย.61

Snail Insight
ความลับใต้เปลือกแข็ง

Nat. Neang
(บังอร ช่างหลอม)

15 ก.ย.60

The Bird Tracker
ตามติดตีน (นก)

Nat. Boy
(ยุทธพงษ์ รัศมี)NHM97671024x683
NHM03711024x683
NHM98181024x683
NHM92891024x683
NHM79161024x683
NHM77601024x683
NHM39871024x683
NHM22151024x683
NHM15131024x683
NHM06821024x683
NHM06401024x683


กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร