th th
en

นิทรรศการ ชั้นที่ 1 ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม

 ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม

ทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านแบบจำลองอาคารและข้อมูลหลากหลาย พร้อมแสดงประวัตินักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก ชมนิทรรศการไฟฟ้า รวมถึงนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดแสดงตามวาระต่าง ๆ นอกจากนี้ภายในพื้นที่ชั้น 1 ยังได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวก ไว้บริการแก่ผู้เข้าชมอีกด้วย

 

 

อาคารจำลองพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ชมอาคารจำลองรูปทรงลูกบาศก์ 3 ลูกพิงกันอย่างสมดุล สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นขององค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ที่มาของชื่อเรียก "ตึกลูกเต๋า1Z0A5041 re"

 ประวัตินักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก
 
พื้นที่ที่รวบรวมเอาประวัติของนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลก 
ที่มีส่วนในการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่
ของมนุษยชาติ
 
01

 นิทรรศการไฟฟ้า

เรียนรู้และทำความเข้าใจกับไฟฟ้าในฐานะสิ่งที่ปรากฎอยู่ตามธรรมชาติ  และในฐานะพลังงานที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์จนไม่อาจขาดได้

IMG5533

ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์

ห้องที่ออกแบบมาเพื่อเอื้อให้ผู้ชมเกิดความผ่อนคลายและรับชมความบันเทิงจากการแสดงได้อย่างทั่วถึงทุกมุมมอง 

SCIF1023lowres 

โรงภาพยนตร์ดาราศาสตร์

โรงภาพยนตร์ทรงโดมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการฉายภาพยนตร์และการบรรยายทางดาราศาสตร์  ได้ราวกับอยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นๆ

 ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม

พร้อมต้อนรับและให้คำแนะนำสำหรับผู้เข้าชมทุกท่านในการเข้าชม  เพื่อให้ได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการมาเยือนพิพิธภัณฑ์

สิ่งอำนวยความสะดวก

 พิพิธภัณฑ์ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ   เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้เข้าชมทุกท่าน    

 
1Z0A5056 re SCIF1013            

  

ผังนิทรรศการชั้นที่ 1

1

นิทรรศการชั้นที่ 2

นิทรรศการชั้นที่ 3

นิทรรศการชั้นที่ 4

นิทรรศการชั้นที่ 5

นิทรรศการชั้นที่ 6

 

 

 

 

 

กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร