th th
en

สวนสนุกวิทยาศาสตร์

นำเสนอหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน เช่น ไฟฟ้า การสัมผัส การมองเห็น และกลไกต่างๆ ในรูปแบบการเรียนรู้ ทดลอง สัมผัส ได้ด้วยตนเอง

 

กลุ่มเป้าหมาย     : นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้สูงอายุ
เวลาเข้าชม       : เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 18.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.30 – 18.30 น.
ค่าใช้จ่าย            : ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM Science Square)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน
319 พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2160 5356
facebook : NSM Science Square

 

1
3
2
1 3 2