th th
en

Thailand CANSAT-ROCKET Competition

Banner CANSAT2020

     พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีอวกาศให้เยาวชนไทยในระดับมัธยมปลาย ด้วยการสร้างและพัฒนาดาวเทียมขนาดเท่ากระป๋องน้ำอัดลม

คิด วิเคราะห์ และทดลองเป็นทีม ในรูปแบบ Project Base Learning ร่วมก้าวสู่เส้นทางแห่งเทคโนโลยีอวกาศไปด้วยกัน ในการแข่งขันสุดล้ำ

"THAILAND CANSAT-ROCKET COMPETITION 2020"

1596097256314

กติกาการแข่งขัน"THAILAND CANSAT-ROCKET COMPETITION 2020"

ดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขัน คลิกเลย >>>  ใบสมัครการแข่งขัน CanSat-Rocket_Thailand_2020.pdf      ใบสมัคร CanSat-Rocket_Thailand_2020.docx

> ลิงค์การรับสมัครแข่งขัน "Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020" : 
https://forms.gle/FWYx8un4b2Yvdwzq6

 

>>>ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ THAILAND CANSAT-ROCKET COMPETITION 2020<<<

> ประกาศผลรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ   " THAILAND CANSAT-ROCKET COMPETITION 2020 " 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  คลิกเลย >>>   แบบฟอร์มการแข่งขัน TCRC2020_Responding_form_Final.pdf   แบบฟอร์มการแข่งขันTCRC2020_Responding_form_Final.docx    

Final

 

ตารางอบรม Online Course Syllabus Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020

CANSAT ROCKET

EP.0 Intro to CANSAT

- คำนำ จากผู้บริหาร ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
- CANSAT preview
EP.1 Electronic for CANSAT EP.1 ความเป็นมาของจรวด / ฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับจรวด
-   อิเล็กโทรนิคเบื้องต้นของ Microcontroller Modules -  สมการ การเคลื่อนที่ของจรวด
-   วงจรแบ่งศักษย์ -  การคำนวณ aerodynamics force และ moment
-   ออกแบบและสร้าง sensors  -  การออกแบบจรวดให้มีเสถียรภาพ
-   เกี่ยวกับการออกแบบภารกิจ -  การหาจุด center of pressure (CP)
-  การแก้สมการการเคลื่อนที่จรวดด้วย Euler Integration
EP.2 Components and Programing for CANSAT EP.2 ระบบขับเคลื่อนจรวด
-  เหตุผลของการใช้ microcontroller และคุณสมบัติที่จำเป็น -  ชนิดของระบบขับเคลื่อน
-  อุปกรณ์ต่อพ่วง การอ่านสเปค และการตั้งศูนย์ -  จรวดเชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงน้ำตาล
-  การใช้ arduino IDE -  อันตรายและความปลอดภัย
-  จากแนวคิดสู่โค๊ด การควบคุมประโยคคำสั่ง -  การสาธิตผสมดินน้ำตาล
-  การจัดการข้อมูล การจัดรูปแบบและการนำเสนอ part1
-  การจัดการข้อมูล การจัดรูปแบบและการนำเสนอ part2
-  การจัดการพลังงาน
-  การหาข้อผิดพลาด part 1

-  การหาข้อผิดพลาด part 2
EP.3 DATA Communication EP.3 การใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับการออกแบบจรวด
-  ทฤษฎีสายอากาศเบื้องต้น -  ออกแบบจรวด
-  การคำนวณ Link budget ของดาวเทียมและสถานีฐาน -  ออกแบบ motor
-  อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสื่อสารดาวเทียมขนาดเล็ก nanosatellite -  adaptor
EP.4 Concerning the Measurement EP.4 แนะนำการใช้อุปกรณ์และการสร้างจรวดประดิษฐ์
-   การวัดและความสำคัญของการวัด -  ทำหัวจรวดและลำตัว
-   จากภารกิจสู่การเลือกใช้และการออกแบบเซนเซอร์ - การทำฟิน
-   การอ่านข้อมูลจำเพาะ (Specification/Datasheet) ของเซนเซอร์ - การทำ parachute
-   การทดสอบและสอบเทียบเซนเซอร์อย่างง่าย - การทำกระบอกสูบ
-   ตัวอย่างการใช้งานเซนเซอร์จากการแข่งขันที่ผ่านมา และเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต - การทำ swing test
EP.5 System Integration EP.5 ระบบปล่อย CANSAT   (Load deployment system)
-   What is system integration
-   Introduction to system engineering
-   spacecraft integration and testing
-   example of CANSAT system integration
EP.6 Structure for CANSAT
-  โครงสร้างที่เหมาะกับภารกิจ CANSAT-ROCKET
-  การสั่นสะเทือน
-  ผลของความเร่งที่มีต่อโครงสร้าง

Project Management

-    ทำไมต้องมีการจัดการ
-    การแบบงาน
-    การติดตามผล

Science Communication

-    การสื่อสาร
-    จุดประสงค์
-    ผู้รับสาร
-    การเล่าเรื่อง

On Writing the Manual

-    องค์ประกอบของ manual ที่ดี

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook :  CanSat Thailand 

โทรศัพท์ : 02-577-9999 ต่อ 1413  (สรรภัค)

qrcode cansat2019

กิจกรรมที่ผ่านมา ปี 2562

10 มิถุนายน 2562 แถลงข่าวโครงการฯ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 จามจุรีสแควร์
 การอบรมแนะนำโครงการฯ
12 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา
14 มิถุนายน 2562  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี 
17 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
22 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
10 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2562 เปิดรับสมัครการแข่งขัน
16 กรกฎาคม 2562 ประกาศผล ทีมเข้ารอบ 50 ทีม คลิกที่นี่!
27 - 29 กรกฎาคม 2562 ประกาศผลผู้ผ่านเข้าค่าย รอบ 50 ทีม คลิกที่นี่ กำหนดการ คลิก
6 - 8 กันยายน 2562 ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 15 ทีม คลิกที่นี่
8 กันยายน 2562 ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ คลิกที่นี่