th th
en

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

banner web2020 short sci

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5” จัดโดย อพวช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ท่านสามารถร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ ได้ 2 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสคร์
และ การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ (สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 2 กิจกรรมตามเกณฑ์การรับสมัคร) banner scifiction2020 workshop

 

banner scifiction2020 comp