th th
en

จรวดขวดน้ำ

 


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้เกิดการบูรณาการทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมจรวดขวดน้ำ
พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้ครูและโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างครบวงจร ด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ด้วยหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาและ
ต่อยอดกระบวนการคิดและเรียนรู้ของเยาวชนให้ต่อเนื่องสู่การเป็นนักคิดแบบวิทยาศาสตร์

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16
กลับมาอีกครั้ง กับการชิงชัยสู่การเป็นเจ้าแห่งจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ไปกับการประลองความสามารถทักษะและกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ สนุกสนาน
ตื่นเต้น และเร้าใจ ไปกับการแข่งขันที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้ก้าวไกล ไปกับ "การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16" รอบคัดเลือก

รายละเอียดการรับสมัครและกฎ กติกา การแข่งขัน ดาวน์โหลดด้านล่าง
สมัครแข่งขันออนไลน์ http://thailandwaterrocket.com/twrc2/

กฎ กติกา การแข่งขัน#16 คลิก
จดหมายเชิญเข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ#16 คลิก
Poster#16 คลิก
กำหนดการ จรวดขวดน้ำ#16 คลิก
นำเสนอการสอนจรวดขวดน้ำ คลิก
จดหมายเชิญ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ#16 คลิก
กำหนดการ-สัมมนาเชิงปฏิบัตการ ภาคกลาง คลิก
แบบฟอร์ม-บทคัดย่อการนำเสนอแผนการสอน #16 คลิก
สถิติ - สนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คลิก
สถิติ - สนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิก
สถิติ - สนาม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (แก้ไข) คลิก 
สถิติ - สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คลิก
สถิติ - สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (แก้ไข) คลิก
สถิติ - สนาม มอ.วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี (แก้ไข) คลิก
สถิติ - สนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลิก
สถิติ - สนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แก้ไข ครั้งที่ 2) คลิก

 


สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : Thailand Water Rocket Championship
Line@ : @TWRC
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02 577 9999 ต่อ 1411 -6

1494948203909

03
02
01
04
03 02 01 04

กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร