th th
en

จรวดขวดน้ำ

LOGOTWRC19
2245956819953614473667321235597622899452154o
2101611519732186695810102827462459825844320o
03
02
01
04
LOGOTWRC19 2245956819953614473667321235597622899452154o 2101611519732186695810102827462459825844320o 03 02 01 04

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้เกิดการบูรณาการทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมจรวดขวดน้ำ พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้ครูและโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างครบวงจร ด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ด้วยหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาและต่อยอดกระบวนการคิดและเรียนรู้ของเยาวชนให้ต่อเนื่องสู่การเป็นนักคิดแบบวิทยาศาสตร์ 

"การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 19"

Thailand Water Rocket Championship #19

กลับมาอีกครั้ง กับการชิงชัยสู่การเป็นเจ้าแห่งจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ไปกับการประลองความสามารถทักษะและกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ สนุกสนาน ตื่นเต้น และเร้าใจ ไปกับการแข่งขันที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้ก้าวไกล ไปกับ "การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 19" 

"การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 19" มีการปรับรูปแบบการแข่งขันเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในปัจจุบัน โดยการแข่งขันในปีนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1) การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภท “Fantasy Water Rocket” 

2) การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภท “Water Rocket Design Challenge”

 ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา :  Thailand Water Rocket Championship 

 

 >>> การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภท Fantasy Water Rocket

>>>>>กติกาการแข่งขันประเภท "Fantasy Water Rocket"
FWR 19 XS

>>> การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภท “Water Rocket Design Challenge”

>>>>>กติการการแข่งขันประเภท "Water Rocket Design Challenge"

 WRDC 19 XS

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Line : @TWRC 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 02 577 9999 ต่อ 1411-6   Facebook :  Thailand Water Rocket Championship 

 Line : @TWRC  - Scan QR Code -

QR TWRC

 

กิจกรรมที่ผ่านมา : การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18

>>>>> ประกาศผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบชิงชนะเลิศ  

ผลการแข่งขันรอบคัดเลือก #18

>> สถิติมหาวิทยาลัยแม่โจ้

>> สถิติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี

>> สถิติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

>> สถิติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

>> สถิติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

>> สถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น

>> สถิติมหาวิทยาลัยนเรศวร

>> สถิติมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร