th th
en

จรวดขวดน้ำ

twrc18logo-resize
2245956819953614473667321235597622899452154o
2101611519732186695810102827462459825844320o
03
02
01
04
twrc18logo-resize 2245956819953614473667321235597622899452154o 2101611519732186695810102827462459825844320o 03 02 01 04

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้เกิดการบูรณาการทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมจรวดขวดน้ำ พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้ครูและโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างครบวงจร ด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ด้วยหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาและต่อยอดกระบวนการคิดและเรียนรู้ของเยาวชนให้ต่อเนื่องสู่การเป็นนักคิดแบบวิทยาศาสตร์ 

     "การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18"
กลับมาอีกครั้ง กับการชิงชัยสู่การเป็นเจ้าแห่งจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ไปกับการประลองความสามารถทักษะและกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ สนุกสนาน ตื่นเต้น และเร้าใจ ไปกับการแข่งขันที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้ก้าวไกล ไปกับ "การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18" 

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา :  Thailand Water Rocket Championship 

 

กำหนดการและสถานที่จัดการแข่งขัน TWRC#18

รอบคัดเลือกและการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ภูมิภาค สถานที่ จังหวัด อบรมปฏิบัติการ รอบคัดเลือก  
 ภาคเหนือ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  3 ก.ค. 62  1 - 2 ส.ค. 62
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 12 ก.ค. 62 19 - 20 ส.ค. 62

 ภาคอีสาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 5 ก.ค. 62 15 - 16 ส.ค. 62
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 8 ก.ค. 62 18 - 19 ส.ค. 62
 ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จันทบุรี 30 ก.ค. 62 19 - 20 ส.ค. 62
 ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 19 ก.ค. 62 18 - 19 ส.ค. 62
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 24 ก.ค. 62 15 - 16 ส.ค. 62
 ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี - 3 - 4 ส.ค. 62
รอบชิงชนะเลิศ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 10 - 12 ต.ค. 62 

ปิดรับสมัคร 13 ส.ค. 62 (ยกเว้น สนาม ม.แม่โจ้ ปิด 30 ก.ค. 62 / สนาม ม.ราชมงคลธัญบุรี ปิด 1 ส.ค. 62)

 >>> กติกาการแข่งขันจรวดขวดน้ำ#18    ดาวน์โหลด : หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฯ คลิก

 

ผลการแข่งขันรอบคัดเลือก :

>> ประกาศผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก

>> สถิติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (แก้ไข220862)

>> สถิติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี (แก้ไข080862)

>> สถิติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (แก้ไข210862)

>> สถิติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (แก้ไข220862)

>> สถิติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (แก้ไข210862)

>> สถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น

>> สถิติมหาวิทยาลัยนเรศวร

>> สถิติมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 

รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ครั้งที่ 18

>>> เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันจรวดขวดน้ำ#18 รอบชิงชนะเลิศ

ดาวน์โหลด : 

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศ   

2.แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศ.word

3. ลำดับการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ครั้งที่ 18 รอบชิงชนะเลิศ

 WRchallenge18

ดาวน์โหลด :

>กติกาการแข่งขัน WRDC#18แก้ไข21ส.ค.62  >ใบสมัครแข่งขัน WRCD#18  >หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขัน WRDC#18

 **เปลี่ยนแปลงกติกา Water Rocket Design Challenge เนื่องจากกติกาที่ประกาศในวันที่ 20 ส.ค.62 มีการแก้ไข จึงขอเปลี่ยนแปลงกติกาใหม่**
ขอให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยึดตามที่ประกาศในวันที่ 21 ส.ค.62 นี้ **ขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว**

>> ประกาศรายชื่อ ทีมผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ WRDC#18

 >>> กำหนดการแข่งขัน WRDC#18 > หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ WRDC > แบบตอบรับรอบชิงชนะเลิศ WRDC#18 .pdf > แบบตอบรับรอบชิงชนะเลิศ WRDC#18 .word  

>>>>> ประกาศผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบชิงชนะเลิศ 

>>>>>ประกาศผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบชิงชนะเลิศ (คะแนนรวม).pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Line : @TWRC 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 02 577 9999 ต่อ 1411-6   Facebook :  Thailand Water Rocket Championship 

 Line : @TWRC  - Scan QR Code -

QR TWRC

 

กิจกรรมที่ผ่านมา : การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 17

ผลการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ TWRC#17 <<< คลิก

ประกาศผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 17 รอบชิงชนะเลิศ

 ผลการแข่งขันรอบคัดเลือก #17

12 - 13 ก.ค. 61  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ <ผลการแข่งขัน
4 - 5 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี <ผลการแข่งขัน
16 - 17 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
<ผลการแข่งขัน
16 - 17 ส.ค. 61  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <ผลการแข่งขัน
17 - 18 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร <ผลการแข่งขัน
17 - 18 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก <ผลการแข่งขัน
17 - 18 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี <ผลการแข่งขัน
20 - 21 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี <ผลการแข่งขัน

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร