th th
en

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เยาวชน

> ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์(รอบคัดเลือก) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

> ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์(รอบคัดเลือก) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

 

>ประกาศรายชื่อทีมผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด Science Show
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2561
เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

scicompetition schedual2018

โอกาส สำหรับผู้มีความสามารถมาถึงแล้ว ขอเชิญสถานศึกษาส่งตัวแทนเยาวชนเพื่อสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคกลาง
เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ การแข่งขันมีทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังต่อไปนี้โอกาส สำหรับผู้มีความสามารถมาถึงแล้ว
ขอเชิญสถานศึกษาส่งตัวแทนเยาวชนเพื่อสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
การแข่งขันมีทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1.การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
2.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
3.การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
4.การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ขยายเวลารับสมัครจนถึง 10 กรกฎาคม 2561
5.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
6.การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

ทุกกิจกรรมจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่ http://www.scisoc.or.th/sciweek
รายละเอียดและกติกาการแข่งขันของแต่ละกิจกรรมสามารถติดตามได้ที่ www.nsm.or.thIMG8078
IMG7955
IMG7635
DSC0708
DSC0377
DSC0068
20170719111842

กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร