th th
en

ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย

 bennerYTSA create 20 01 2020 01

 

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563

(Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID 19 เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน
และป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID 19 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โปรดติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ เร็วๆนี้

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร