th th
en

พบนักธรรมชาติวิทยา

ทำความรู้จักกับอาชีพนักธรรมชาติวิทยาโดยนักธรรมชาติวิทยา ทั้งชีวิตการทำงาน การผจญภัย และเรื่องเจาะลึกที่อาจนึกไม่ถึง พบกับเรื่องราวของ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในธรรมชาติที่น่าทึ่ง ทั้งในเรื่องการสำรวจ พฤติกรรม การดำรงชีวิตและถิ่นที่อยู่ อันจะทำให้ผู้เข้าชมเกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งมีชีวิต ในธรรมชาติ รอบ ๆ ตัวมากยิ่งขึ้น
901113

พบนักธรรมชาติวิทยา

 Spirit of Nature : สายสัมพันธ์ธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จักบทบาทของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่สอดคล้องกันในธรรมชาติ ผ่านนักธรรมชาติวิทยาทั้ง 12 คน ทุกวันเสาร์สัปดาห์แรก ของเดือนตลอดปี 2563  ดูเพิ่มเติม

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร