th th
en

โซน 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

โซน 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รู้จักประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่เราอาจคาดไม่ถึง ทั้งการแพทย์ การศึกษา การคมนาคม การสื่อสาร ผ่านชิ้นงานสื่อประสมหลากแบบ 
Highlight
- สัมผัสประสบการณ์จำลองการขับรถโดยใช้ระบบนำทาง ที่ช่วยพาเราสู่จุดหมายปลายทาง

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร