th th
en

นิทรรศการ “ไขปริศนาสายลับ” (Spy Code Breaker) เป็นนิทรรศการที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของอาชีพสายลับ ที่มีส่วนเกี่ยวพันกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลก
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิทรรศการ ของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมเสริมศึกษา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัสดุตัวอย่างพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร