th th
en

พิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่น 30

สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่น 30– พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่น 30” พร้อมให้โอวาทกับเยาวชนที่นับถือศาสนาต่างกันจำนวน 321 คน จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อพวช. ต. คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร