th th
en

มอบรางวัลเด็กไทยนักสื่อสารวิทย์ฯ ยอดเยี่ยม พร้อมลัดฟ้าไกลถึงเยอรมนี ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จำกัด และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๐ หรือ Young Thai Science Ambassador (YTSA 2017) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคมและสร้างจิตสำนึกในการเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ผลเยาวชนไทยทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม พร้อมบินลัดฟ้าเพื่อร่วมกิจกรรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนีต่อไป

1 800x533

   นนทบุรี/ 27 สิงหาคม 2559 – นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560 หรือ Young Thai Science Ambassador 2017 ได้ดำเนินโครงการมาถึงปีที่ 13 แล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยมีหัวข้อคือ “Mega - Crisis มหาวิกฤติภัยดาวโลก” แบ่งได้ 5 สาขา คือ ประชากรล้นโลก (Population Burst) ,อาหารขาดแคลน (Food Crisis),น้ำไม่เพียงพอ (Water Crisis),การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ,พลังงาน (Energy Crisis) โดยมีผลงานจากเยาวชนระดับอุดมศึกษาส่งเข้ามาจากทั่วประเทศ และคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผลงานและมีเยาวชนผ่านการคัดเลือกกว่า 23 ทีม เพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ที่ อพวช. เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560” และได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของโลก รวมถึงนักวิจัยที่มีผลงานอันโดดเด่น และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารจากหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ความรู้เพื่อนำมาพัฒนาผลงานของตัวเอง ในการนำเสนองานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลังจากนั้นทางคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้แทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยจำนวน 11 ทีม มานำเสนอผลงานในรอบสุดท้ายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

IMG 0962 800x533

IMG 0954 800x533

   โดยผลปรากฏว่ารางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ตกเป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ นายปรเมศวร์ ใครบุตร และนางสาวนูรนาเดีย หะยีมะเก๊ะ และทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ นายนวพล เชื่อมวราศาสตร์ และนางสาวธนิตาภรณ์ เผื่อนพงษ์ ซึ่งทั้ง 2 ทีม จะได้เดินทางไปศึกษาดูงานการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี ในเดือนพฤษภาคม 2561

IMG 0885 800x533

IMG 0887 800x533

   ส่วนรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ นางสาวกัลยานุช อุฤทธิ์ ,ทีมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่นางสาวจอมใจ บุญกาญจน์ และนางสาวพจน์ลดา คำพิพจน์ และทีมสุดท้ายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่ นายณัฐภัทร ยอดดี และนายวรวุฒิ จันทร์หอม โดยเยาวชนทั้ง 3 ทีมจะได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 5,000 บาท

IMG 0872 800x533

IMG 0880 800x533

และรางวัลชมเชย 2 ทีม ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นางสาวปานชีวา ยงทวี และนางสาวกมลวรรณ ศรีราช และทีมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้แก่ นายสุริยะ สามิบัติ นายรัฐธรรมนูญ เนียมอ่อน ได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 3,000 บาท

   นางกรรณิการ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมเยาวชนทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สำหรับโครงการนี้ หวังว่าจะช่วยสร้างเครือข่ายสำหรับเยาวชนไทยในการพัฒนาเป็นนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศได้อย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต”

Image Gallery

IMG0537800x533
IMG0536800x533
IMG0534800x533
IMG0944800x533
IMG0934800x533
IMG0927800x533
IMG0921800x533
IMG0914800x533
IMG0646800x533
IMG0615800x533
IMG0609800x533
IMG0602800x533
IMG0577800x533
IMG0574800x533
IMG0572800x533

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร