th th
en

อพวช. ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ผลักดันการเรียนวิทย์ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ DOW-CST AWARD

กรุงเทพ-19 มกราคม 2561 - อพวช. ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ DOW-CST AWARD เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนจากทั่วประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานโครงการทดลองวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน ชิงเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน

 MG 6787 800x533

 MG 6812 800x533

ในปีนี้ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ DOW-CST AWARD ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” มีโครงงานทั้งสิ้น 47 โครงงาน จาก 29 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวด และการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ผลปรากฏว่า ทีมจากโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และทีมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คว้ารางวัลยอดเยี่ยมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 MG 6777 800x533

ทั้งนี้ รางวัลดีเด่นอันดับหนึ่ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นของทีมจากโรงเรียนหมอนทองวิทยา

 MG 6807 800x533

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากทีมโรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง

 MG 6769 800x533

รางวัลดีเด่นอันดับสอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากทีมจากโรงเรียนดัดดรุณี

 MG 6797 800x533

 MG 6801 800x533

รางวัลดีเด่นอันดับสอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ทีม จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร และโรงเรียนหอวัง

 MG 6725 800x533

   ทางด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ความร่วมมือของทั้งสามหน่วยงานในวันนี้ มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อย่างเท่าเทียมและช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนรู้จักขวนขวายหาความรู้นอกเหนือจากในบทเรียน ทำให้การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์มีชีวิตชีวาและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้ครูวิทยาศาสตร์ต่อยอดองค์ความรู้จากในห้องเรียน ไปสู่กิจกรรมที่สนุกสนานและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาง อพวช. ต้องการที่จะส่งเสริมในทุกๆ กิจกรรมที่ผ่านมาของเรา”

   โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” หรือ “Dow Chemistry Classroom” ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาเคมีด้วยใช้เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) และยังมีกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาอื่นๆ ประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการการทดลองเคมีแบบย่อส่วนให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปใช้บูรณาการการเรียนการสอนตามหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบดีเด่นให้เป็น Trainer เพื่อเผยแพร่เทคนิคอันเป็นประโยชน์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมการติดตามผลและประเมินกระบวนการสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการเรียนการสอนร่วมกัน ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้การสนับสนุนชุดปฏิบัติการการทดลองเคมีแบบย่อส่วนแก่โรงเรียนมากกว่า 7,000 ชุด และมีคณาจารย์  860 คน จาก 443 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งก่อให้เกิดครูต้นแบบปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน 43 คน และมีเด็กนักเรียนกว่า 52,000 คน ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

Image Gallery

MG6807800x533
MG6812800x533
MG6817800x533
MG6832800x533
MG6616800x533
MG6629800x533
MG6647800x533
MG6659800x533
MG6669800x533
MG6672800x533
MG6725800x533
MG6738800x533
MG6768800x533
MG6769800x533
MG6771800x533
MG6777800x533
MG6780800x533
MG6787800x533
MG6789800x533
MG6797800x533
MG6801800x533

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร