th th
en

อพวช. ร่วมส่งแรงใจ เชียร์เยาวชนคนเก่ง คว้าชัยการแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2019 สหรัฐอเมริกา

1152562 BE 190511 0020

“ร่วมส่งแรงใจ” // ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้กำลังใจเยาวชนไทยจำนวน 41 คน ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในระดับนานาชาติ Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2019) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมี รศ.ดร.ทิพาพร ลิมปเสนีย์ อุปนายกสมาคมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมต่างประเทศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้นำทีมเยาวชนไปร่วมการแข่งขันดังกล่าว ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองฟินิกส์ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร