th th
en

อพวช. ชวนเยาวชนร่วมโครงการ School Lab Thailand ประจำปี 2563 เฟ้นหาเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์

schoolab 849x1200

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ร่วมกับ สถาบันบริติซ เคานซิล ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัด โครงการ School Lab Thailand ประจำปี 2563 เฟ้นหาเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ มานำเสนอเรื่องราวของความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วที่เกี่ยวข้องต่อการดำรงชีวิตของเราในปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา" (Science around us) ซึ่งเยาวชนจะต้องนำเสนอความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในแง่มุมต่างๆ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของเราภายใต้แนวคิด“การมีหรือการไม่มีวิทยาศาสตร์ ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร” จะเกิดอะไรขึ้นหากโลกนี้ขาดความรู้วิทยาศาสตร์ ชีวิตเรา สิ่งแวดล้อมและสังคมจะเป็นแบบไหน? แล้วการมีวิทยาศาสตร์มันทำให้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร? โดยเยาวชนสามารถหยิบยก เรื่องราวรอบตัวมานำเสนอมุมมองต่อเรื่องนี้ได้อย่างอิสระ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกและชีวิตเรา 

สำหรับเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ School Lab Thailand โดยเปิดรับสมัครเยาวชนตั้งแต่อายุ 14 -18 ปี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) ที่มีความชื่นชอบและสนใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อยากพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.nsm.or.th/schoollabthailand พร้อมส่งลิงค์คลิปวีดีโอการนำเสนอการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายใน 3 นาที ในหัวข้อที่กำหนด โดยสามารถเลือกนำเสนอเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ **หมดเขตรับสมัคร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02577 9999 ต่อ 1417

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร