th th
en

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเปิด “อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร"

  

205654

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” อย่างเป็นทางการ ในการนี้ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมเฝ้ารับเสร็จ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร