th th
en

อพวช. ร่วมกับ มจธ. จัดนิทรรศการ “นิโคลา เทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก” ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา

299A7352 800x533

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำนิทรรศการ “นิโคลา เทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก” ไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หวังขยายโอกาสการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของนักประดิษฐ์ มุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่วันนี้ – พ.ค. 63 ณ Science Learning Space (SLS)  คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

299A7311 800x533

            ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทยด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบ Edutainment & Interactive   ที่ทันสมัย ในนามของ อพวช. รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ให้ความสนใจนิทรรศการ “นิโคลา เทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก” และทราบมาว่านิทรรศการฯ นี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาของ คณะวิทยาศาสตร์ โดยจัดให้มีแนวทางการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ที่เรียกว่า STEM Education อีกด้วย ทั้งนี้ อพวช. ยินดีให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดแสดงนิทรรศการฯ และขอชื่นชมคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนในสายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการได้เห็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ”

299A7242 800x533

            ภายในนิทรรศการฯ ทุกท่านจะได้สัมผัสชีวิตและผลงานอันน่าทึ่งของ นิโคลา เทสลา นักประดิษฐ์ที่มีแนวคิดก้าวล้ำเกินยุค ตื่นตาไปกับผลงานที่สร้างคุณูปการอย่างคณานับต่อโลกใบนี้ พบกับ ขดลวดเทสลา ที่สามารถสร้างไฟฟ้าแรงสูงกว่าหมื่นโวลต์ พร้อมทั้งผลงานแนวคิดสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่ยังรอคอยการต่อยอดเรื่องราวของอัจฉริยะผู้นี้ หากใครได้มาเที่ยวชมอาจปลุกวิญญาณ นักประดิษฐ์ เกิดพลังความคิดสร้างสรรค์ ที่ทำให้เกิดนวัตกรรมชนิดใหม่ที่โลกของเรากำลังมองหาอยู่ก็เป็นได้

299A7354 800x533

            สำหรับผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ “นิโคลา เทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก” สามารถไปชมกันได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ Science Learning Space (SLS) คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ – พ.ค. 63 เวลา 08.30 – 18.00 น. เปิดบริการทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

299A7464800x533
299A7228800x533
299A7211800x533
299A7242800x533
299A7352800x533
299A7354800x533
299A7212800x533
299A7368800x533
299A7311800x533
299A7283800x533
299A7484800x533
299A7311800x533
299A7417800x533
299A7283800x533
299A7406800x533
299A7399800x533
299A7378800x533
299A7240800x533
299A7217800x533
299A7215800x533
299A7214800x533

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร