th th
en

ตุ๊กตากลิ้งม้วน

วันนี้จะชวนน้องๆ มาสนุกกับการทดลองจุดศูนย์ถ่วงและสมดุล ด้วยตุ๊กตากลิ้งม้วน ที่น้องๆ จะได้สนุกกับการมองตุ๊กตาตีลังกาลงมาจนน่าเวียนหัว พร้อมกับเรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์ไปด้วย

วัสดุอุปกรณ์
•    ลูกแก้ว 1 ลูก
•    กระดาษแข็งขนาด A4 1 แผ่น
•    สก๊อตเทปใส
•    กระดานพื้นเอียง

ลงมือทำ

1. วาดแบบลงบนกระดาษแข็งและตัดตามแบบ

ดาวน์โหลด

03

2. พับตามรอยเส้นประแล้วติดด้วยสก็อตเทปใส ดังรูป

 04

3. ม้วนปลายกระดาษด้านหนึ่งเข้ามาตามแนวโค้ง แล้วติดด้วยสก็อตเทปใส

05

4. ใส่ลูกแก้วเข้าไปด้านใน

06

5. ม้วนปลายกระดาษอีกด้านที่เหลือเข้ามา ตามแนวโค้งเหมือนข้อ 3 แล้วติดให้แน่น 
   ด้วยสก็อตเทปใส ตกแต่งตุ๊กตาให้สวยงาม

02

6. ทดลองเล่นโดยวางบนกระดานพื้นเอียง แล้วปล่อยให้ตุ๊กตากลิ้งลงมา

08

เกิดอะไรขึ้น
    เมื่อวางตุ๊กตาไว้บนกระดานพื้นเอียง ตัวตุ๊กตาจะกลิ้งลงมาตามพื้นเอียง แต่เนื่องจากตุ๊กตามีลักษณะโค้งมนที่ด้านหัวท้าย จึงทำให้ตัวตุ๊กตากลิ้งแบบตีลังกากลับหัวไปมาตามแนวพื้นเอียง

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
    “จุดศูนย์ถ่วงที่ไม่สมดุลของตุ๊กตาทำให้มันกลิ้งลงมาได้”
    เมื่อวางตุ๊กตาลงบนพื้นเอียง ลูกแก้วที่อยู่ภายในตัวตุ๊กตาจะกลิ้งไปอยู่ในตำแหน่งต่ำสุด ทำให้จุดศูนย์ถ่วงของตุ๊กตาเปลี่ยนตำแหน่งไปตามลูกแก้วด้วย เพราะน้ำหนักส่วนมากของตุ๊กตาจะอยู่ที่ลูกแก้ว
จุดศูนย์ถ่วง ณ ตำแหน่งต่ำสุดของตุ๊กตา ซึ่งมีลักษณะโค้งมน จะไม่สมดุล จึงทำให้ตุ๊กตาพลิกตัวและลูกแก้วก็จะกลิ้งไปอยู่ในตำแหน่งต่ำสุดอีกครั้ง ทำให้ตุ๊กตาพลิกตัวต่อไปได้เรื่อยๆ จนถึงพื้นราบ

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร